Cieľ

Vytvorenie dobre zarybneného rybárskeho revíru s kapitálnymi kaprami, aby ročne tisíce rybárov zo Slovenska nemuseli za nimi cestovať do zahraničia.

Vytvorenie finančnej prístupnosti / povolenka, ubytovanie, strava,... / širšiemu okruhu rybárov, aby mali možnosť prežiť krásne chvíle pri vode bez väčších výdavkov, ako je to v zahraničí.

Odstránenie nezmyselných obmedzení a zákazov ako napríklad: časové obmedzenie lovu / 24 hod. denne, celoročne /, možnosť zavážania, kladenia bójok, používania sonaru, lov s tromi udicami, neobmedzovanie množstva a druhu návnady, možnosť stanovania, kladenia ohňa na vymedzených miestach a ďalšie podmienky ktoré sa dajú dohodnúť individuálne.