História

Jedná sa o vyše štyridsaťročnú vodu s rozlohou necelých 2,8 hektárov, ktorá bola celá zarastená, s prírodnými ostrovčekmi, lemovaná trstinou, s bohatou mikroflórou a mikrofaunou. Nachádzajú sa v nej kapitálne ryby, ktoré kvôli bohatej vegetácii a neprístupnosti terénu nebolo možné vyloviť. Žijú tu rôzne druhy rýb: kapor, amur, pleskáč, červenica, karas, lieň, sumec, šťuka, ostriež... Tento rybársky revír už čoskoro odhalí svoje tajomstvo spolu aj s nasadenými ďalšími kapitálnymi kaprami, ktoré tu žijú ako v raji. Takto vznikol aj názov tohto revíru: CARP PARADISE – RAJ KAPROV.

Vytvorenie ideálnych podmienok stálo niekoľko rokov tvrdej práce, veľa peňazí a nervov s prekonávaním rôznych administratívnych prekážok. Vďaka niekoľkým ľuďom, ktorým aj týmto ďakujem za pomoc, sa to podarilo. Značnú časť vegetácie bolo nutné odstrániť, lebo hrozilo zaniknutie tohto revíru. Zároveň sa zachoval prírodný charakter a nezasahovalo sa veľmi do biotopu. Všetky prírodné ostrovčeky boli ponechané, ako aj časť revíru s plytkou vodou a bohatou vegetáciou. Očistné práce a ťažba štrku sa vykonávala len z jednej časti revíru. Prehĺbenie bolo nevyhnutné nakoľko nízky stav vody v lete trpel nedostatkom kyslíka a v zime by neumožnil prezimovanie takého množstva rýb ako je tam dnes. Súčastná hĺbka je v priemere 2,5 metra, nachádzajú sa tu aj úseky s hĺbkou šesť metrov, dôležité na prezimovanie, ako aj úseky s hĺbkou do jedného metra, dôležité pre neres. Takto sa vytvorili ideálne podmienky, oživila sa voda ktorej hrozil zánik a vznikol nový rybársky revír ktorý je snom každého rybára.