GDPR Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste odberateľom našich noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov).

Informácia o spracovaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Igor Janits-INFOSTAR, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracovávame/ďalej len „dotknutá osoba“/ týmto poskytujem informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov/ďalej len „Nariadenie“/.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Igor Janits-INFOSTAR, sídlo: Ružová 999/10,94614 Zemianska Olča. IČO:33656860, zapísaný v živnostenskom registri: Okresný úrad Nové Zámky, č.živ.reg.:404-7531

Účely spracovania osobných údajov zo strany Igora Janitsa

-uzatváranie objednávok, evidencia faktúr, vystavovanie faktúr

-vybavovanie sťažností

-spracovanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

-sprostredkovateľ- spracovateľ účtovníctva

-advokáti

-Sociálna poisťovňa

-exekútori

-orgány činné v trestnom konaní

-súdy

Doba uchovávania osobných údajov:

-v náväznosti so zákonom o účtovníctve

Práva dotknutej osoby:

-právo na prístup k svojim osobným údajom

-právo na opravu osobných údajov

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

-právo odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov

Cookies 

Pri prezeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, tak dlho ako sa na stránke zdržíte a zo stránky, z ktorej prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať.