• >

Pre INVESTOROV

Pre INVESTOROV ponúkame ročne 10 % zúročenie na ich vklad. Je to niekoľkokrát viac než úroky v banke, ktoré dostanete. Investorom môžete byť aj Vy. Stačí zaslať financie na náš účet, predtým podpísať zmluvu, kde sa zaväzujeme po jednom roku vyplatiť vklad aj úrok. Nejdete do žiadneho rizika, nakoľko celý areál má obrovskú hodnotu, nedá sa premiestniť, máme zabezpečený celoročný príjem z rybárov a ja ako fyzická osoba ručím celým svojim majetkom. Investície sú potrebné pre ďalší rozvoj rybníka, výstavbu nových chát, sociálnych zariadení, opravy doterajších chát, nákup ďalších kapitálnych rýb- čo nie sú malé investície. Aby sme si udržali naďalej prvenstvo, treba investovať do rozvoja. Investovať je možné od 1000 EUR do 10 000 EUR na osobu. Celkové investície sa uzatvárajú pri čiastke 100 000 EUR.  majiteľ Igor Janits.